Afdrukken

Het EPA certificaat: zin of onzin


Door Ed van de Bijl, bron: Huislijn.nl

De Tweede Kamer nam in november 2012 een besluit over het Energielabel voor koopwoningen en huurhuizen. De directie van de huizensite Huislijn.nl kreeg hierover meerdere vragen van lezers en bezoekers en vroeg mij het een en ander nog eens uit te leggen. Uiteraard doen ik dat graag!
 

Terminologie
Laten we even beginnen met namen en rugnummers. Hier is vaak wat verwarring. Er is namelijk een EPA certificaat en een Energielabel. Het Energielabel, wat u ook wel kent van consumptiegoederen als ijskasten, koffiezetapparaten maar ook auto’s, is er ook voor huizen. Het is eigenlijk een rapportcijfer. Het minste energieverbruik wordt beloond met een A-label (groen). Indien veel energie wordt verbruikt wordt er het label G aan gehangen (rood). Naast het Energielabel, de uitslag van de meting op dat moment, is er ook een Energieadvies. EPA staat voor het Energie Prestatie Advies wat gegeven wordt. Wat kan men doen om minder energie te verbruiken? Te denken valt aan dubbele beglazing (thermopane), isolatie van muren en daken. In de Energieadvies staat tevens opgenomen wat de kosten zijn om het energieverbruik te verminderen maar ook hoe lang het duurt voordat de investeringen terugverdiend zijn.

Europese wetgeving Sinds 2008 is het Energielabel verplicht, zowel bij verkoop als verhuur van woningen of appartementen dient deze aanwezig te zijn. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Het EPA certificaat, het advies, is niet verplicht, het Energielabel wel. Uiteraard zijn er uitzonderingen: voor huizen jonger dan 10 jaar, voor monumenten, voor huizen verkocht voor 2008. Maar ook als u een EPA certificaat heeft, hoeft er geen apart energielabel aanwezig te zijn. Deze is verwerkt in het EPA advies. De verplichting bestaat dus al bijna 5 jaar, wat is er dan aan de hand?

Naleving
Dat de wetgeving er is, is helder. Brussel, de EU, stelt deze op en deze is dan van toepassing op alle lidstaten. De wijze waarop, het moment van invoering en de naleving is een tweede. Hierin zijn variaties te bedenken. En voor Nederland geldt dat met name de wijze van invoering en de naleving ‘uitdagingen’ geeft.  Volgens een ingediend wetsvoorstel zou onder andere het volgende van toepassing worden:

1. Verkoopt u een huis via een makelaar, dan moet er vanaf het moment van de start van de verkoop een energielabel aanwezig zijn.
2. Heeft u echter besloten om zelf te verkopen, dan hoeft dat niet. Dan moet bij het passeren van de akte, het opleveren bij de notaris, het energielabel aanwezig zijn.
3. De makelaar zou bij alle uitingen het energielabel moeten vermelden. Bij wijze van spreken, u heeft een appartement te koop op de 12e verdieping. Uw makelaar hangt daar een V-bord op aan de ramen. Daar zou het energielabel op moeten staan.
4. Indien u voor de overdracht bij de notaris komt en er is geen energielabel beschikbaar, dan gaat de verkoop niet door. Een verkoopverbod.

Tweede Kamer
En over dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer besloten dit niet door te voeren. Met name het laatste gedeelte, het verbod op verkoop, vindt men veel te ver gaan. Terecht overigens in mijn ogen. De Tweede Kamer noemt dit disproportioneel, de sanctie staat niet in verhouding tot de overtreding. Zelfs de VVD fractie stemde tegen dit voorstel van de VVD minister Blok.

Zin of onzin
Zoals gezegd, een juist besluit. Een energielabel is absoluut van toegevoegde waarde, laat ik dat vooropstellen. Duurzaamheid, energie zuinig wonen, helemaal goed. En dat bewustwording bij consumenten over het gebruik van energie van belang is lijkt mij niet ter discussie staan. Maar om zulke sancties op te leggen staat in geen verhouding. Maar ook de werkwijze is raar. Men wilt bewustwording creëren bij consumenten. Dan moet je dus niet pas een keer bij de notaris aankomen met een verplicht nummertje. De koop is al gesloten, de deal is gedaan. Dat gebeurt bij het tekenen van de Koopakte. Bij de makelaar. Op dat moment moet het energie verbruik aan de orde zijn geweest en moet de aanstaande koper dit meenemen in de afwegingen. Niet een extra kostenpost opvoeren een paar maanden later als er gepasseerd wordt bij de notaris. Dat dient geen doel.
 

Ik wens u een warm en sfeervol, maar wel energiezuinig, maand december toe.

Drs. Ed W.M. van de Bijl, Algemeen Directeur VastgoedPRO