Afdrukken

Sterke groei Woon.nl


Van Bruggen Adviesgroep is onder de naam "Woon.nl" een landelijke makelaarsketen gestart. Ondanks de crisis op de woningmarkt is Woon.nl sterk gegroeid. Inmiddels zijn er al 11 vestigingen van Van Bruggen Adviesgroep die een Woon.nl makelaardij onder één dak hebben. Relaties kunnen zo op één adres alle zaken rondom de aan- of verkoop en financiering van hun woning regelen. Doordat de courtage gedeeltelijk is gekoppeld aan het behaalde resultaat, is de relatie verzekerd van een zo optimaal mogelijk aan- of verkoopresultaat.

Pieter van Tuinen, algemeen directeur van Woon.nl en Van Bruggen Adviesgroep geeft aan dat de samenwerking tussen de makelaar en financieel adviseur erg succesvol is. Relaties kunnen het financiële advies combineren met de aan- of verkoop van hun woning. Dit levert hen gemak, tijdwinst en kostenbesparingen op. Bovendien biedt de samenwerking onder een dak makelaars ook de kans om zich als aankoopmakelaar te profileren. Daarnaast is voor de betrokken partijen verbreding en ontwikkeling in deze markt noodzakelijk om een gezond business model te behouden. Natuurlijk spelen we hiermee ook in op de behoefte van onze relaties om één adres te hebben waar men met alle financiële en woongerelateerde vragen terecht kan. Een goed praktijkvoorbeeld is het nieuwe kantoor van Van Bruggen Adviesgroep en Woon.nl te Oosterhout. 15 maart jl. openden financieel adviseur Johan van Beek en makelaar Diane van Beek de deuren van deze nieuwe vestiging in het oude postkantoor, goed gelegen in het centrum van Oosterhout. In tijden waarin de woningmarkt zich op een dieptepunt bevindt, tonen de eigenaren Johan en Diane van Beek hiermee aan geloof te hebben in de markt, de kansen en hun eigen kracht.

Makelaars gezocht
Diverse vestigingen van Van Bruggen Adviesgroep bieden nog mogelijkheden voor een samenwerkende Woon.nl makelaar. Gecertificeerde makelaars die interesse hebben kunnen zich aanmelden via info@woon.nl. Dit kan zowel indien men lid is van NVM, VBO als VastgoedPro.

Van Bruggen Adviesgroep Van Bruggen Adviesgroep is een landelijke organisatie van onafhankelijke, financieel adviseurs. Elke financieel adviseur voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en is deskundige in zijn vakgebied. Van Bruggen Adviesgroep wil zich onderscheiden door haar expertise, betrokkenheid, duidelijkheid en een persoonlijke aanpak. Hierbij leveren zij maatwerk dat aansluit bij de persoonlijke wensen en mogelijkheden en wordt niet alleen naar de huidige situatie, maar vooral ook naar de toekomst gekeken.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvon Rooth, Manager Marketing & Communicatie via 055 – 580 55 55. De bijgevoegde afbeelding van Pieter van Tuinen, algemeen directeur van Woon.nl en Van Bruggen Adviesgroep, kunt u vrij van rechten gebruiken voor publicatie. Dit geldt tevens voor de afbeelding betreffende de opening van Van Bruggen Adviesgroep en Woon.nl Oosterhout op 15/3 jl. Fotobijschrift: Overhandiging sleutels reclameauto tijdens opening nieuwe kantoor van Van Bruggen Adviesgroep en Woon.nl Oosterhout. Derde en vierde van links resp. Johan en Diane van Beek, geheel rechts Pieter van Tuinen.

Datum: 21 maart 2013