• Home
  • Nieuws
  • Woningmarkt: stimuleren en hervormen
Afdrukken

Woningmarkt: stimuleren en hervormen


De NVM is een duidelijke voorstander van Wonen 4.0. Zonder NVM zou het plan niet verder zijn gekomen dan Wonen 3.0. De vier grote gemeenten (G4) behoren ook tot de supporters van Wonen 4.0: kennelijk spreekt het getal 4 hen aan.

Toch zijn er ook tegenstanders van Wonen 4.0. Bouwend Nederland moet niets hebben van gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek. Het standpunt van Elco Brinkman c.s. is: hervorm de huursector krachtig en laat de koopsector met rust. Dit is ook het beleid van het thans demissionaire Kabinet-Rutte.

Een vergelijkbare opstelling treffen we aan in het verkiezingsprogramma van de VVD. Daarin worden bijna alle pijlen gericht op de sociale huursector: die moet kleiner, vrijer en duurder. De koopsector moet juist worden gestimuleerd: meer ruimte voor banken om een lening te verschaffen, hulp aan starters, niet te veel aflossen bij nieuwe hypotheken en afblijven van bestaande hypotheken.

Zou Ger Hukker zich dan toch vergist hebben? Moeten juist makelaars niet de barricaden op om de hypotheekrenteaftrek te verdedigen?

Het Centraal Planbureau heeft het woningmarktbeleid in het verkiezingsprogramma van de VVD doorgerekend. Het welvaartseffect op middellange termijn is negatief: als dit beleid zou worden uitgevoerd, gaan we er flink op achteruit. Positieve welvaartseffecten zien we bij Groen Links, PvdA, D66 en Christen Unie: partijen die zich wèl uitspreken voor een integrale hervorming van de woningmarkt.

Op korte termijn zijn woningmarkt en woningbouwmarkt zo kwetsbaar, dat bezuinigingen in deze sector niet op hun plaats zijn. Vóór 2015 moet de woningmarkt worden ontzien (niet te drastische aanpak van de fiscale voordelen voor de bewoner-eigenaren, hypotheken niet te drastisch rantsoeneren, het leenvermogen van huishoudens niet te krachtig reduceren, geen draconische verhuurdersheffing, etc.). Vanaf 2015, als het meezit, kan de hervorming van de woningmarkt feitelijk van wal steken.

Op 26 september 2012 lanceerden vijftien organisaties het zogeheten Nationaal Stimuleringspakket voor de Woningmarkt. Deze organisaties vinden hun basis vooral in de bouw- en advieswereld. Dit plan oogt sympathiek, want de woningmarkt zakt steeds verder weg en vormt steeds meer een rem op economisch herstel. Een pakket noodmaatregelen moet op korte termijn tegenwicht bieden aan de huidige kaalslag in de bouw.

Het stimuleringsplan voor de woningmarkt rept echter niet over een integrale hervorming van de woningmarkt. Zo’n hervorming is nodig om te vermijden dat de woningmarkt blijvend aan het infuus ligt.

Vóór 2015 moet de woningmarkt worden ontzien, moet de bouwmarkt worden gestimuleerd en moet een integrale hervorming van de huur- en koopsector worden voorbereid. Vanaf 2015, wanneer – hopen we – de conjunctuur zich herstelt, zal deze hervorming moeten worden uitgevoerd, stap voor stap, gedurende een reeks van jaren. Noodmaatregelen uitvoeren zonder een daaropvolgende hervorming van de woningmarkt betekent: dweilen met de kraan open.

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar, Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft

Bron: NVM