Afdrukken

Woningmarkt verder stimuleren


Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer besloten de woningmarkt verder te stimuleren met een maatregelenpakket.

De Tweede Kamer vraagt aan minister Van Middelkoop om de startersleningen opnieuw open te stellen. De fondsen voor de gunstige leningen voor starters raakten mei dit jaar uitgeput. Hiervoor wordt tenminste dertig miljoen euro vrijgemaakt.Ook wil de kamer de periode waarin een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning verlengen van zes naar achttien maanden. Verder gaat het btw-tarief voor de renovatie van het eigen huis omlaag van 19 naar 6 procent.

Nationale Hypotheek Garantie
De Tweede Kamer vraagt van het kabinet om de periode waarin de Nationale Hypotheek Garantie is verhoogd van 265.000 euro tot 350.000 euro met een jaar te verlengen. Dat betekent dat de verhoging geldt tot 1 januari 2012.
Vandaag maakte de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen cijfers bekend over de Nationale Hypotheek Garantie. Deze blijkt onverminderd populair. Met de overheidsgarantie kan een consument een tot 0,8 procent lagere rente bedingen. In de eerste helft van dit jaar hebben 60.000 huishoudens hun woningen gefinancierd met de garantie, tegen 37.000 in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op 80 procent van de woningen die binnen de grens van 350.000 euro vallen, tegen zo'n 50 procent in eerdere jaren.

Wel is het aantal woningen met de Nationale Hypotheek Garantie dat gedwongen verkocht moest worden bijna verdubbeld tot 600. Toch is directeur Karel Schiffer niet ontevreden over de cijfers: "Tegen de achtergrond van de kredietcrisis valt deze stijging erg mee. Zeker in vergelijking met andere landen."
Bron NVM