Privacy

Woon.nl is onderdeel van de Van Bruggen Adviesgroep. Door het invoeren van uw persoonlijke gegevens op onze website gaat u ermee akkoord, dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen in de database van Woon.nl. Wij hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met betrekking tot Woon.nl. Iedere verwerking is in overeenstemming met de wet en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Onze verwerking van persoonsgegevens is krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij de Registratiekamer, Prins Clauslaan 20 te 's-Gravenhage, telefoon 070-3811300. De desbetreffende databases behoren uitsluitend tot de franchise organisatie van Woon.nl en zijn niet voor derden toegankelijk. Woon.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.