De werkzaamheden Woon.nl aankoopmakelaar

De Woon.nl aankoopmakelaar gaat echt voor u aan de slag. Een huis kopen is vaak een emotioneel moment waardoor belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. De aankoopmakelaar is een professional en zorgt dat u de beste koop doet en dat alle juridische en notariële zaken in orde zijn. 

De werkzaamheden van de aankoopmakelaar:

  • inspecteren van de woning 
  • in beeld brengen van de positieve maar ook de negatieve zaken
  • onderzoek naar erfdienstbaarheden, kadaster en bestemmingsplan
  • bepalen van waarde van de woning
  • adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is
  • ontwikkelen van de onderhandelingsstrategie
  • voeren van de onderhandeling, waarbij er continue met u wordt afgestemd
  • adviseren over de taxatie voor de financiering
  • controleren en bespreken van de koopovereenkomst, transportakte en eindafrekening van de notaris
  • eindinspectie in de woning en begeleiding bij de notaris